Mijn hoed

Mijn hoed

Mijn hoed die heeft vier deuken
Vier deuken heeft mijn hoed
En had hij niet vier deuken
Dan was het niet mijn hoed!