Jamborette

Jamborette

Jamborette Amersfoort

1955

Datum 4 aug t/m 10 aug.

Plaats omgeving Soest.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de padvinderij in Nederland houdt het district Amersfoort een internationaal kamp, genaamd Jamborette.

In het Amerikaanse kamp in Duitsland dat door de Eksters deze zomer als prijs voor het winnen van het wisselschild bezocht werd, kreeg onze troep een uitnodiging om met een Amerikaanse troep tot uitwisseling te komen.

Deze uitnodiging en het Jamborette kamp hebben we gecombineerd tot een uniek plan. De Amerikanen komen naar de Jamborette om na afloop met de troep samen naar München te gaan, waar de jongens bij de ouders van Amerikaanse jongens logeren. De Amerikanen kunnen voor gratis transport met bussen zorgen.

Kampprijs f 45,00.

11 aug rustdag (Amerikanen logeren bij de jongens)

12-13 aug tocht per bus door Duitsland.

14-20 aug verblijf in Duitsland.

21-22 aug terugtocht.

hopman C.M.Dekhuyzen

Laatste inspectie di 2 aug.

Vertrek 3 aug om 8 uur op Regentesselaan 15.

Bezoekdag 7 aug.

Vertrek naar Duitsland: 12 aug om 7 uur per bus van de Regentesselaan.

hopman W.H.Plomp

Amersfoort,16 Juni 1955.

Aan de Ouders/Verzorgers van de verkenners van Impeesa.

Geachte Ouders,

Zoals U waarschijnlijk allen vernomen hebt,is de Staf van de troep reeds enige tijd gewijzigd.Hopman Dekhuyzen zag zich door zijn werkkring en studie genoodzaakt,zich uit de troep terug te trekken. Ondergetekende heeft zijn plaats ingenomen,bijgestaan door de Vaandrigs D.Wiepkes en A.G.Nagelkerke en de Troepleider E.J.Ruitenberg.Tijdend het weekeind ben ik altijd te bereiken op Regentesselaan 15 (Tol: 5591).

U weet welke grote plannen er dit jaar voor het Zomerkamp zijn.We kunnen U gelukkig mededelen,dat de grootste financiële zorgen opgeheven zijn door het succes van de actie “Een heitje voor een Karweitje”.,en van de oud-papieractie.De laatste gaat echter nog onverminderd door.

De plannen voor het Zomerkamp zijn eind Mei besproken met de Amerikaanse Districtscommissaris,die hiervoor naar Amersfoort was gekomen.Naar de Jamborette komt een Amerikaanse troep van 20 man.Deze troep wordt voor deze reis gevormd,daar iedere Amerikaanse groep in Z-Duitsland één jongen levert. De Nederlandse en de Amerikaanse troep wordt in München ondergebracht bij de ouders van Amerikaanse verkenners. Eén nacht wordt “gekampeerd” in tenten met houten vloeren en spiraalbedden te Freszon. Tijdens de reis wordt overnacht in een militair kamp te Frankfort. Naar Duitsland behoeven de jongens alleen persoonlijke bagage mee te nemen.Daar worden geen dekens toegerekend. Bij de Provinciale Griffie te Utrecht en bij het Nederlandse Consulaat te München zijn stappen ondernomen om een gemeenschappelijk paspoort te krijgen.Daar deze pogingen tot op heden geen succes hebben gehad, verzoek ik U zo snel mogelijk een paspoort voor Uw zoon aan te vragen, daar er rekening gehouden moet worden met een lange wachttijd.

De staf stelt zich voor om in het begin van de komende maand een bijeenkomst van alle Ouders te houden om allerlei kwesties,zoals zakgeld,slaapgelegenheid voor de Amerikanen te bespreken,

Met de meeste hoogachting,

W.H.Plomp.

SCHEMA ZONERKAMP

3 Aug: Begin Kamp in Soest;Aankomst Amerikaanse troep.

7 Aug: ’s Middags ouderbezoek.

10 Aug: Sluiting Kamp.Troep komt ’s middags met Amerikanen thuis.

11 Aug: Rustdag.

12/13 Aug: Reis met overnachting in Frankfort.

14/20 Aug: Verblijf in München.

21/22 Aug: Terugreis.Overnachting in Frankfort.

Impeesa-groep naar Duitsland

Enkele maanden geleden ontmoetten enkele Amerikaanse padvinders op een zomerkamp in Nederland ’n groepje Amersfoorters van de Impeesa-groep. Een hechte vriendschap was het gevolg en daarom werde deze Impeesa-groep de “gastheer” van de Amerikanen op de Jamborette te Soestduinen. De Amerikanen, die in Duitsland gelegerd zijn, waren zo enthousiast over hun Nederlandse vrienden, dat ze hun voorstelden na afloop van de Jamborette een paar dagen mee naar Duitsland te gaan. De Amersfoorters lieten zich dit geen tweemaal zeggen. Vrijdag gaan ze met een Amerikaanse legerbus naar München waar ze te gast zijn bij de Amerikaanse padvinders. Met een legerbus zullen ze weer thuis gebracht worden ook. In vijf dagen zijn ze uit en thuis.

Denen sloegen het eerst hun tenten op

De Jamborette — een klein Internationaal Padvinderskamp — dat tot en met 10 Augustus in Soest-Zuid wordt gehouden, is gisteren geopend. Driehonderd padvinders verzamelden zich rondom de vlaggenmasten, toen oubaas J. J. Herks uit Amersfoort zijn gasten verwelkomde. Dat waren de genodigden, onder wie zich bevonden de burgemeester van Soest, mr S. P. Baron Bentinck, dr J. S. Zaneveld, Hoofd Commissaris van de N.P.V. uit Den Haag, de districts commissaris van de Katholieke Verkenners, J. Hülsebeck uit Amersfoort, een vertegenwoordigster van het Ned. Padvindsters Gilde, leden van de plaatselijke commissies te Soest en Amersfoort, de directeur van gemeentewerken de heer Tj. J. van Noesel, de hoofdinspecteur van politie, de heer C. v. Es, hopman Swaan, commissaris van de voortrekkers e.a.

Amersfoorters naar Duitsland

Hoofdcommissaris Zaneveld sprak na het voorlezen van de verkennerswet — door een Hollandse en Schotse padvinder — een openingswoord, waarin hij herinnerde aan een kamp, dat 50 jaar geleden werd gehouden op een Kanaaleiland en waarin 4 patrouilles van ieder 5 Londense jongens verbleven. Toen werd padvinderij geboren, die een grote vlucht over de gehele wereld nam en waarin de broederschapsgedachte werd verbreid, de kiem voor een betere wereld.

In de Engelse taal verwelkomde hij de 125 Noren, Denen, Ieren, Amerikanen, Schotten, Engelsen en Duitsers, die zullen ondervinden, dat Hollanders geen klompen dragen.

Toen begon de openings-ceremonie. Bij de padvinders knipt met geen linten door, doch doet men het origineler: Hoofdcommissaris Zaneveld hakte een boomstammetje door, waardoor mogelijk werd, dat de padvindersvlag zichzelf hees.

Gelijktijdig werden de vlaggen van de landen gehesen, waarvan er in dit kamp deelnemers waren, nadat trompergeschal had geklonken.

De burgemeester van Soest sprak in het Nederlands en in de Engelse taal de hoop uit, dat dit kamp een goed kamp zou zijn en dat de excursies een goed beeld zouden geven van ons land. Hij hoopte, dat het kamp een bijdrage zou leveren tot betere internationale verhoudingen.

Oubaas Herks zei zijn jongens, dat in dit kamp alle voorwaarden waren geschapen om het tot succes te laten worden, doch hiervoor was uiteraard de medewerking van de padvinders nodig.

NAAR DUITSLAND

De Denen waren de eerste buitenlanders, die hun tenten opsloegen op dit fraaie, natuurlijke terrein. Zij kwamen Dinsdag reeds, toen voortrekkers nog bezig waren het kamp op te bouwen.

Op een open stuk terrein staan de tenten van de kampleiding, de informatie-tent, de geldwissel-tent en Rode Kruis-tent, doch de overige zijn her en der verspreid.

Het terrein is in verschillende vakken onderverdeeld en in ieder vak zijn Hollandse padvinders ondergebracht, die een buitenlandse groep als gast hebben.

De grootste groep buitenlanders is die van de Engelsen, die met een 40-tal naar Soest kwamen. De Ieren en Schotten tellen ongeveer 60 man samen en dan komen de Amerikanen. Zij zoons van de in Duitsland gelegerde bezettingsmilitairen en komen uit München. Het was de Amersfoortse Impeesa-troep, die vorig jaar als prijs, in een landelijke wedstrijd, mochten kamperen in Duitsland en zijn maakten kennis met de Amerikaanse verkenners, die thans hier zijn.

Kom bij ons kamperen, zeiden zij en het aanbod werd aanvaard met als voorwaarde, dat de Amersfoorters een volgend maal de gasten van de Amerikanen zouden zijn.

De Amerikanen kwamen per autobus en nemen 20 Amersfoorters in de bus mee. Het kamperen van de Yankees wijkt een beetje af van de — volgens onze begrippen — normale methoden. Zij zijn b.v. niet gewend zelf te koken. Dat wordt voor hen gedaan in hun kampementen. Misschien hadden zij niet veel fiducie in hun kookkunst, want we zagen in een fourage-tent van de Amerikanen een grote hoeveelheid blikken levensmiddelen. Safety first zullen ze wel hebben gedacht.

Dutch Scouts Return Visit

GOOD DEED FOR THE DAY: Dutch Scout Wim Plomp feeds Cathy Wells, daughter of SP2 Steve Wells during a visit in the Well’s home. Twenty-three Dutch Scouts returned the visit made by 14 American Scouts to Amersfoort, Holland earlier this month.

US Boys Play Host After Trip to Holland

MUNICH (PIO) — Twenty-three Boy Scouts, from one of the Netherland’s oldest scout units, are seeing how American Scouting Districts live and play.

The Dutch “Impeesa” troop of Amersfoort,Holland, is returning a visit similar to one made by 14 American Scouts. The Scouts from SACom’s Eastern District were part of a nine-nation International Jamborette at Amersfoort last week.

The 23 Dutch boys toured Munich visiting everything from an art exhibit at the Haus de Kunst to the American resort at Chiemsee. They joined in on baseball games, and even helped feed babies.

The international exchange of Scouts started July 31 when 14 American scouts accompanied by SP2 Steve Wells of the SACom Scouting office left for Amersfoort by Army bus. They visited for two days in Dutch homes and then attended the International Jamborette.

The Jamborette saw scouts from nine nations march before Queen Juliane of Holland. American Scouts, Paul Sullivan, son of Col Martin F. Sullivan, SACom dental surgeon, presented the Queen with flowers and wished princess Irene a “Happy Birthday.”

Eagle Scout, David Reardon, son of Chaplain (Maj) David M. Reardon,joined with eight scouts from the other nations represented, to stand with the Queen while she reviewed the troops. He was also interviewed over the Dutch radio.

The boys toured the Zuidersee reclamation project and watched new dikes erected. They visited Amsterdam and had ample opportunity to purchase gifts.

One of the features of the Jamborette was thar each American patrol slept, ate, and worked with two Dutch patrols. The American youth quickly learned to enjoy some of the favourite dishes of Holland. Yoghurt, blood wurst and oats boiled in milk were mixed with hot dogs, flapjacks and coke.

Beside swapping tastes in food, there was trading of hats, belts and badges among the scouts. It brought out the business sense in Scouts from Scotland, Wales, Germany, Norway, Holland, Denmark, England and the United States.

The expenses for the boys at the Jamborette were met by the Dutch troop in Amersfoort, and in return the Americans are taking care of the expenses of the Dutch boys while in Munich.

Transportation for both Dutch and American Scouts was provided by Army and Air Force buses.

1960

Datum 2aug t/m 9 aug.

Plaats Soestduinen.

NPV viert haar 50 jarig bestaan. District Amersfoort besloot daarom om weer een Jamborette te organiseren.

Elke deelnemende groep kampeert met een buitenlandse gastgroep. Voor ons was het punt buitenlanders geen probleem. 31 juli aankomst Deense gasten om 21.18 op station Amersfoort. 1 Aug uitstuif op het troephuis. 2 Aug vertrek naar het Jamborette-terrein. 9 Aug thuiskomst circa 17 uur. 10 aug bezoek aan Amsterdam, Volendam etc. 11 aug bezoek aan Rotterdam en Den Haag. 12 Aug vertrek van de Denen.(8.40)

Kampprijs f 30.00.

1965

Datum 3 aug t/m 11 aug.

Plaats Soestduinen.

De Impeesatroep zal gastheer zijn van verkenners uit Bjerringbro (Denemarken), Hattarp (Zweden), Aremark (Noorwegen en Bideford (Engeland).

In totaal 45 jongens.

Kampprijs f 35,00.

Dinsdag 2 aug. wordt er om 8 uur vertrokken vanaf het station. Op woensdag 11 aug. in de late middag hopen wij weer terug te zijn in Amersfoort. Ouderbezoek: zo van 14:30 – 18:00. Mede dankzij uw hulp kan nu aan al onze gasten enkele dagen gastvrijheid in Nederlandse gezinnen worden verleend.

1970

Datum 28 jul t/m 6 aug.

Plaats Soestduinen.

Jamborette. Vertrek di 28 juli om 8.00 vanaf het station. Ouderbezoek zo 2 aug van 14.30 tot 18.00 uur.

We hebben inmiddels goede nota genomen dat U bereid bent aan buitenlandse verkenners gastvrijheid te verlenen. Voor deze toezegging zeggen wij U nog vriendelijk dank.

1975

Datum 29 jul t/m 8 aug.

Plaats Soestduinen.

Jamborette. Zelf vraag ik mij – en met mij de hele groep Impeesa, zelfs heel Charterhouse- hoe in vredesnaam een toren waar 2-3 dagen aan gewerkt is met enkele woorden nutteloos gemaakt kan worden.

Als alternatief wordt ons dan een terrein aangeboden waar we nauwelijks onze kont kunnen keren. “riante verblijfplaats Charterhouse”. Ik geloof niet dat ruimtelijke ordening het sterkste punt is van de leiding hier.

John Borghout Impeesa

1980

Datum 21 jul t/m 31 jul.

Plaats Soestduinen.

Evenals in 1975 werd door Impeesa een platform (Slaaptoren voor insiders) gepionierd. Dit keer niet door de groep, maar door de rowans.

1985

Datum 23 jul t/m 1 aug.

Plaats Soestduinen.

Jongemannen van de troep, een dergelijk kamp is een groot avontuur, want je zal kamperen en op hike gaan met jongens en meisjes die je nauwelijks kan verstaan, en die jouw Nederlands zeker niet zullen kunnen ontcijferen.

Kampprijs f 190,00.

Ook op deze Jamborette werd er door de rowans een slaaptoren gemaakt, en wat voor een!

1990

Mannen van de troep,

Het zomerkamp van 1990 staat nu voor de deur, het slot en hoogtepunt van het seizoen. Dit jaar is dat niet zomaar een kamp, maar een internationaal kamp, de Jamborette in Soestduinen. Het is zelfs niet zomaar een Jamborette: voor het eerst zullen nu ook padvinders uit Oost-Europa deelnemen!

Omdat we natuurlijk goed voorbereid op het kampterrein moeten verschijnen, hebben wij nog wat van onze kostbare tijd uitgetrokken om dit oogverblindend fraaie boekje te vervaardigen. Naast de broodnodige gegevens en tips, vind je er ook wat archiefmateriaal over vorige Jamborettes in. Als er ondanks dit alles nog vragen zijn, kunnen die ons natuurlijk telefonisch of op 14 juli gesteld worden. Op laatstgenoemde dag zal ook de patrouille-indeling bekend zijn.

Aangezien jullie even enthousiast aan dit kamp zullen beginnen als wij, kan het niet anders of het gaat een heel geslaagd kamp worden, waar nog jaren over zal worden nagepraat!

Met een stevige linker,

De Staf

BELANGRIJKE GEGEVENS

Zaterdag 14 juli om 2 uur ‘s-middags:

De inspectiedag. Hier zal de staf even controleren of al jullie spullen in orde zijn voor de jamborette. We verwachten je danin correct uniform, met complete tasuitrusting en fiets op de parkerplaats van het DHV terrein.

Maandag 23 juli om 11 uur ‘s-morgens:

Vertrek naar het kamp. Jullie worden met al je spullen en je fiets op de parkeerplaats van het DHV terrein verwacht. Bedenk wel, dat je al je spullen op de fiets naar het terrein moet vervoeren.

Zondag 29 juli tussen 2 en 5 uur ‘s-middags:

Open dag op de jamborette. Alle ouders zijn op deze dag van harte welkom om eens te komen kijken. Op het hele terrein zal het nodige gebeuren om een bezoekje de moeite waard te maken.

Donderdag 2 augustus om 5 uur ‘s-middags:

Terugkomst van het kamp. Het precieze tijdstip weet de staf nog niet, het kan ook iets eerder worden.

Medische gegevens:

Achter in he tkampboekje zit een formuliertje, waarop belangrijke medische gegevens ingevuld moeten worden. Het is belangrijk dat dit vel bij vertrek aan de staf wordt gegeven.

Kampadres:

Padvinders buitencentrum de Paltz,

Heeserspoor wz 4/to,

Soest,

Tel: 02155-

Jamborette Haarlem

1999

Op maandag 26 juli 1999 gaat de achtste Haarlem Jamborette van start. Een kamp dat tien avontuurlijke dagen zal gaan duren en waar 2500 deelnemers uit 19 landen een gezellige tijd zullen hebben met elkaar.

Nederland behoort tot de z.g. lage landen. Hier monden verschillende rivieren uit in de Noordzee. Grote delen van Nederland bestonden uit meren en plassen. Door aanleg van dijken zijn er polders ontstaan. Het grondwaterpeil in deze polders wordt door pompen op peil gehouden. Ondanks inpoldering zjin er nog veel meren en plassen te vinden.

Met water kun je leuke dingen doen! Water is nodig om te kunnen leven! Water kan levensgevaarlijk zijn, maar Water kan ook levensreddend zijn!

Het kamp thema is dan ook:

NEDERLAND – WATERLAND

De Jamborette is een ideale plaats om kennis te maken met Scouting uit 19 verschillende landen en tevens een mooi moment om nieuwe vriendinnen en vrienden te maken.

In een groot kamp is het plezierig als iedereen zich aan de kampregels houdt.

Heel veel plezier!

De kampleiding

Piet Honderdos

Gijs Beekhuijs

Roel Schaart

Grote evenementen

Opening: Maandag 26 juli 1999

………………………………………………………..Uniform aan!

Om jullie welkom te heten op de Jamborette worden jullie van het subkamp opgehaald. Jullie melden je dan bij de poorten van de Waterfabriek, alwaar hard gewerkt wordt. De poorten zijn open vanaf 13.30 uur. De openingsceremonie begint om 14.00 uur.

Openingsspel

Na de opening is er tijd voor plezier, gezelligheid en Heel veel Water. Achter de Waterfabriek staan allerlei spelen opgesteld waarmee jullie je de gehele middag kunnen vermaken.

Sub-kamp-vuur

Met jullie subkamp wordt een kampvuur gehouden, (zie programma overzicht pag. 12) Het zou leuk zijn wanner jullie groep daar aan een bijdrage levert van circa 5 minuten. Natuurlijk maken we er een gezellige avond van en studeren we het Jamborettelied in.

Disco

Vrijdagavond 30 juli 1999

Op deze avond de voeten van de vloer.

Video

Op diverse avonden draaien we videofilms waarin het waterpeil hoog staat.

Scouting “kermis” Zaterdag 31 juli 1999 vanaf 19.00uur

We maken met elkaar, in onze subkampen een fantastische “kermis”. Idere groep verzorgt een attractie.

Kampkerkdienst Zondag 1 augustus 1999

Wij nodigen jullie uit bij onze oecumenische kerkdienst. Daarvoor vragen wij jullie om over het volgende na te denken: Noach nam in zijn ark de dieren mee waarmee hij een nieuw leven op aarde opbouwde. Wat zouden jullie in deze eeuw achter willen laten? Wat willen jullie meenemen naar de volgende eeuw? Breng dit mee naar de Kampkerkdienst. De muziek wordt verzorgt door de band Excello”.

Open dag, Open podium Zondag 1 augustus 1999

Open dag van 14.00 tot 17.00 uur.

jullie krijgen de tijd om je te presenteren aan alle bezoekers van de Jamborette.

Open podium van 14.00 tot 17.00 uur

Achter de Waterfabriek is het podium. Op dit podium kunnen jullie tijdens de open dag een optreden verzorgen.

Captains dinner Zondag 1 augustus 1999

…………………………………….Bord, mok en bestek meenemen.

Aan het eind van de open dag nodigt de Captain jullie uit, om bij hem aan de tafels te schuiven om samen met hem van de maaltijd te genieten.

Sluiting Woensdag 4 augustus 1999

…………………………………………………………..Uniform aan!

Om de Jamborette af te sluiten nodigen wij jullie uit in de Waterfabriek, voor een fantastische afsluiting van een fantastische jamborette 1999.

2003

Datum: 27-07-2003 – 07-08-2003

Plaats: Spaarnwoude

Net zoals vier jaar geleden doet Impeesa mee aan de Jamborette Haarlem. Hier zijn een heleboel foto’s van de te bezichtigen in de foto galerij.

2007

Plaats: Spaarnwoude

Net zoals vier jaar geleden doet Impeesa mee aan de Jamborette Haarlem.

Dit vind je misschien ook leuk...

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten